ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Αρχείο Εκδηλώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ημερίδες

(1)        12/9/1996 Ναυτικά Δικαστήρια – Ναυτική Διαιτησία
Π. Αβραμέας : Τα πλεονεκτήματα της ναυτικής διαιτησίας στην Ελλάδα
Ν. Σκορίνης : Η διαδικασία της διαιτησίας στην Ελλάδα
Π. Σωτηρόπουλος : Ναυτικά Τμήματα Δικαστηρίων Πειραιώς
(2)        2/4/1998 Ο ISM και οι Νομικές Επιπτώσεις
Μ. Γαλανοπούλου : Γενική Επισκόπηση (γραφείο Τιμαγένη)
Μ. Μανουσάκης : Περιορισμός της Ευθύνης του Πλοιοκτήτη (γραφείο Μπαϊρακτάρη)
Κ. Σπαϊδιώτης : Ασφαλιστική κάλυψη του Πλοιοκτήτη (γραφείο Ησαΐα)
(3)        31/3/1999  Προσωπικές Ευθύνες για υποχρεώσεις ναυτιλιακών
εταιρειών. (Άρση και Προστασία της νομικής προσωπικότητας και συναφή θέματα).
Ν. Γερασίμου : Είδη Εταιρειών και χαρακτηριστικά τους (γραφείο Γερασίμου)
Ι. Βρέλλος : Αλλοδαπές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα (γραφείο Σκορίνη)
Σπ. Φωκάς : Περιπτώσεις παραμερισμού νομικής προσωπικότητας (γραφεία Τζαγάκη-Μαδημένου-Κουτσούκου-Φωκά)
Α-Κ Τζήμας : Ευθύνη από ναυτιλιακές συμβάσεις (γραφείο Δ.Ρεδιάδη)
(4)        20/4/2000 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Φορολογικά Θέματα –
Θέματα Ευρώ
Ι.Μαρκιανός - Δανιόλος : Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία στις ναυτιλιακές συμβάσεις
Μ.Ραψομανίκης : Φορολογική Μεταχείριση της Μεταβίβασης Μετοχών Ναυτικών Εταιριών μη Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
Γ.Μωράτης : Η εισδοχή της δραχμής στην ΟΝΕ και τα σχετικά προβλήματα του θεσμικού καθεστώτος της Ελληνικής Ναυτιλίας
(5)        24/1/2002 Η Ναυτική πραγματογνωμοσύνη – Θεωρία και
Πράξη *
Ομιλητές :  Αθανάσιος Μπάμπαλης-Συντονιστής,
Αντώνης Ματθαίου-Εισηγητής,
Νίκος Δόμβρος-Εισηγητής,
Ε.Μανιός-Εισηγητής,
Νίκος Μακρής-Εισηγητής
(6)        28/1/2003 Η συμβολή του Νομικού και Τεχνικού Συμβούλου στις νέες κατασκευές *
Ομιλητές : Γεώργιος Μπαϊρακτάρης-Συντονιστής,
Αντώνιος Ματθαίου-Εισηγητής,
Δημήτριος Καπαϊτζής-Εισηγητής,
Νικόλαος Μπαλταζάνης-Εισηγητής
(7)        18/2/2004 Θεσμοθετημένες Διαδικασίες και Ασφαλέστερη Ναυτιλία *
Ομιλητές : Δημήτριος Καπαϊτζής-Συντονιστής,
Κωνσταντίνος Φιλίππου-Εισηγητής,
Ιωάννης Μαρκιανός-Εισηγητής
(8)        14/4/2006 Ελληνική Ναυτική Υποθήκη υπέρ Security Trustee
Ομιλητές : Γ. Μωράτης, Γρ. Τιμαγένης, Β. Σπηλιόπουλος
(9)        31/1/2012   Εκδήλωση για την Βασιλόπιτα 2012
   
*  Κοινή ημερίδα με Σύνδεσμο Ελλήνων Ναυτικών Τεχνικών Συμβούλων και Πραγματογνωμόνων


© 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ