ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Η Ένωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Η Ελληνική Ένωση Ναυτιλιακών Δικηγόρων είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την προβολή των δυνατοτήτων των ναυτιλιακών δικηγόρων του Πειραιά και γενικότερα του Πειραιά ως δικαιοδοτικού κέντρου για τη ναυτιλία αλλά και ως κέντρου για την παροχή γενικότερα υπηρεσιών στη ναυτιλία όπως και η συμβολή του στο να αναπτυχθεί ο Πειραιάς ως κέντρο ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Η Ένωση ιδρύθηκε το 1995 με τη μορφή αστικής εταιρείας και μετετράπη σε Σωματείο τον Απρίλιο του 2009.

Μέλη της Ενώσεως είναι δικηγορικά γραφεία με εξειδίκευση στη ναυτιλιακή δικηγορία. Η Ένωση δεν παρέχει νομικές υπηρεσίες. Οι νομικές υπηρεσίες προσφέρονται από τα μέλη της.© 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ