ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ONOMATEΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:

E-ΜΑΙL:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

THΛEΦΩΝΟ:

FAX:

ΜΗΝΥΜΑ:


Ελληνική Ένωση
Ναυτιλιακών Δικηγόρων


Νοταρά 57,
(7ος Όροφος γρ. 15-16)
185 35 Πειραιάς

Τηλ. (+30) 210 422 0001

e-mail: mail@maritimelawyers.gr© 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ